Инсталация и поддръжка
Инсталирането и внедряването може да извърши от служителите на фирмата, дилърите на фирмата в страната или от самите потребители. За тази цел системата разполага с подробна документация, в която са описани пълните и възможности, както и подробно описание за инсталирането и внедряването и.

Поддръжката се осъществява от фирмата и нейните дилъри. Има “горещ телефон” за даване на консултации по телефона. Микрокомплекс поема задължение за промяна в системата при изменение на нормативната уредба.

Новите версии се получават от абонатите безплатно, а останалите заплащат минимална цена. Клиентите могат да получат бърза и ефективна помощ от специалистите на фирмата по интернет.

Гаранция
Една година считано от датата на закупуване на системата.

Следгаранционна поддръжка
Абонаментно поддържане или заплащане на час.

В допълнение

  • Aladin предлага гъвкав интерфейс към българските и чуждестранни системи за фирмено управление, както и към системи за контрол на достъпа.
  • Фирмата разработва в кратки срокове допълнителни модули за специфичните нужди на клиентите си.