Национален осигурителен институт
Национална агенция по приходите
Министерство на финансите
Национален статистически институт
Главна данъчна дирекция
Народно събрание
Правителство на Република България
Президент
Сметна палата
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и горите
Министерство на икономиката
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерството на културата
Българска народна банка
Българска телекомуникационна компания
Български пощи
Агенция за икономически анализи и прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Агенция за приватизация
Агенция за държавни вземания
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Държавна комисия по ценните книжа
Направление "Пътна Полиция - КАТ" при СДВР
Национална електрическа компания
Агенция по заетостта
Патентно ведомство