Микрокомплекс е една от първите създадени частни софтуерни фирми в България от Владимир Зографски и Александър Алексиев. Тя започва своята дейност през юли 1990 г. Основният предмет на дейност е "създаване, разпространение и внедряване на програмни продукти за автоматизиране на финансово-счетоводната дейност".


   Фирмата няма предшественик, който да наследява. Това не и е позволило да има някакъв първоначален капитал, освен човешкия ресурс и волята за успех. Първият компютър на Микрокомплекс е закупен с кредит за 2 500 USD. През първата година фирмата създава няколко програмни продукта, с които започва да излиза от анонимност. Eдин от тях е програмен продукт за ТРЗ. Първите клиенти през 1990 г. вече са налице – няколко организации в София и Плевен. Открива се и първото представителство на фирмата в гр. Бургас в лицето на г-жа Мария Миланова и нейната фирма “МиМ консулт”. Благодарение на нейния опит и рутина, пазара в Бургаска област бързо се разширява. И не само това. С нейната активност софтуера на Микрокомплекс получава известност дори и в други региони на България. 


   През следващите години фирмата усъвършенства постоянно своя софтуер, разширява го. В същото време условията налагат специализация в определена сфера на автоматизация на икономическите задачи. За това през 1995 г. фирмата взима решение изцяло да се отдаде на разширяването и усъвършенстването на своя софтуер за труда, работната заплата, заплащането на доходи от извънтрудови правоотношения и работата с персонала. В следствие на изпълнението на това решение, софтуерът получил вече името Aladin, започва да се налага на пазара и заема водещо място сред конкуретните софтуерни продукти за труд и работна заплата. Неговата актуалност и конкурентност се базира на перфектно поддържаната във фирмата информация за всички нормативни актове в областта на трудово-правните отношения в Република България. Трудово-правни консултации, внедряване, инженеринг, обучение и коректното отношение са нещата, които правят фирма Микрокомплекс желан партньор на пазара на информационни технологии в България.


   1997 г. стартира проекта за създаване на версия на Aladin, работеща в среда на WINDOWS. След реализацията му тя беше много добре приета на софтуерния пазар. През същата година започва да действа представителството на фирмата за Пловдивска област фирма “Деси-98” с управител г-жа Донка Щерева. Тя се наема с нелеката задача да започне разпространението и внедряването на току що създадената версия на Aladin за Windows. През тази година фирмата има вече нови представителства в Русе, Благоевград и Враца.


   През 1998 г. фирмата увеличава бързо свойте продажби в цяла България. Активно започва да действа представителството за Ловешка област – фирма “ФЕП – Ива” в лицето на Ива и Слави Спасови. Със своята всеотдайност те успяват да докажат в този регион, че Aladin е по-добър от сродните му програмни продукти и да ги подменят.  


   В периода 1999 - 2001 г. на международните есенни панаири в Пловдив се установи, че работещ пълноценен софтуер за WINDOWS в сферата на управление на човешките ресурси, който да е конкурентен на Aladin няма.  


   През 2002 г. Aladin е удостоен заслужено със златен медал и диплом на есенния международен панаир в Пловдив в отрасъл "Информационни технологии". Най важният показател за достойнствата му са както отзивите на клиентите, така и на водещи системни интегратори у нас и в чужбина.


    От октомври 2003 г. започва проектирането на нова подсистема - "Работно време" към Aladin. Навлизането на съвременни системи за заплащане на труда изискват:

  • почасово заплащане
  • пълна автоматизация при определяне на изработеното време, извънредния и нощен труд;
  • контрол на работното време;
  • максимално елиминиране на субективния фактор при определяне на реално изработеното време.

През януари 2004 г. новата подсистема "Работно време" е реално внедрена  в 4-ри завода, като се използва SQL Server за съхранение на данните от системата за контрол на достъпа. Към октомври 2008 г. тя е внедрена в 38  организации.