Личен състав

Йерархия и досиета на служителите

 • Oписание на организационната структура и нейната йерархия.
 • Въвеждане на длъжностни характеристики.
 • Електронно досие на служителя. Интеграция с Evrotrust.
 • Възможност за параметризирано създаване на кадрови номенклатури.
 • Потребителски ориентиран генератор за собствени справки и отчети.

Стандартни и персонализирани справки

 • Трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение и други бланки.
 • Длъжностни и поименни щатни разписания.
 • Автоматизирано изготвяне на уведомления по чл.62 ал.5 и по чл.123 ал.1 от КТ.
 • Справки за основна заплата, трудов и осигурителен стаж.
 • Справки за назначени и освободени служители за указан период.
 • Справка за попълване на трудова книжка.