Работно време

Основни функционалности

  • Автоматизирано остойностяване на труда посредством връзка с електронни системи за контрол на достъпа/работното време.
  • Изготвяне на групови и индивидуални графици.
  • Осъществяване на обективен и своевременен контрол за спазване на работното време от служителите.

 

Справки

  • Справки за положения нощен и извънреден труд по видове.
  • Справки за закъсненията и преждевременното напускане на работното място.
  • Справка за отсъствията за указан период.
  • Справка за работа в почивни дни.
doc
xls
csv
pdf
txt