Employee Self Service

Employee Self Service

Оптимизирате време, ресурси и разходи за административна дейност

Възнаграждения от трудов договор

Служителите имат достъп до информация за получените месечни възнаграждения(фишове от заплата). Всички служители имат възможност за справки отразяващи социални и здравни осигуровки, начисления, удръжки, получени суми и отсъствия по месеци.

Заявяване на отпуски

Aladin Self Service дава възможност на вашите служители да заявяват полагащия им се платен отпуск. Така облекчавате административната тежест, оптимизирате времето и ресурсите си, както и премахвате необходимостта от изготвяне и предоставяне на персонална информация за всеки един служител.

Възнаграждения от граждански договори

Всеки служител има възможност да се информира за изпълнението и плащанията по граждански договори. Поддържате организираност като подреждате договорите по избран критерий или дейност. Следите начислените суми и съответните плащания.

Управлявате графика на служителите

Имате възможност да управлявате работния график на вашите служителите. Можете да го селектирате на ниво екип, департамент или спрямо вашата организационна структура.

Работният график се обновява в реално време и ви позволява да информирате екипа си, независимо къде се намира всеки от вас.

Предоставяте бенефити на служителите си

Имате възможността да добавяте бенефити.

Следите и контролирате ползването на бенефити, които предлагате на вашите служители, независимо дали това са ваучери за храна, карти за градски транспорт или намаления при зареждане на гориво.

Имате възможност да изготвяте обобщени справки за бенефитите, които заявявате към вашите доставчици на услуги.

Имате нужда от допълнителна информация?