Модулна система

Активирате и ползвате подсистеми, които са ви необходими, без дублиране на информация.

Мобилност

За тези, които предпочитат да управляват човешките си ресурси „в движение“, предлагаме „cloud“ услуга.

За всеки компютър

Софтуерът е разработен така, че да работи на операционни системи от Windows XP до Windows 11.

Доживотен лиценз

В продължение на 30 години отговаряме на променящите се нужди на нашите клиенти като поддържаме тясна връзка с тях.

Aladin

Aladin е универсален и доказано ефективен софтуерен продукт, който безпроблемно работи в малки, средни и големи фирми. Aladin предлага комплекс от решения, при запазване на критерии като качество и надеждност. Оценка за работата на екипа ни ще получите от нашите клиенти и партньори.

Aladin Employee Self Service

Aladin Employee Self Service е WEB приложение, което дава възможност на вашите служители за: планиране и заявка на отпуск, достъп до информация за изплатени възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения, ползване на социални придобивки и изготвяне на работни графици.

rotate

Актуалност

collaboration

Колаборация

cloud devices

Мобилност

Сами избирате модулите, които ползвате

Salary

Работна заплата

Изготвяте заплатите бързо благодарение на лек и изчистен интерфейс. Имате достъп и разполагате с пълен набор от алгоритми за изчисление на начисления и удръжки. Получавате своевременна помощ от компетентни специалисти при възникване на специфични въпроси.

Team

Личен състав

Поддържате ясно описание на структурата в организацията. Всяка позиция е придружена от характеристика и всеки служител си има досие. Извежда документи като трудови договори, споразумения, заповеди за уволнение и други бланки. Възможност за подписване и съхраняване на  е-документи, чрез интеграция с Evrotrust.

desk

Отпуски

Хронологията на отпуските за даден служител, използваните и неизползваните дни са на няколко клика разстояние. Оптимизирайте процеса от заявка до решение за ползване на отпуск, като осигурите необходимата информация на служителите и техните ръководители с Aladin Employee Self Service.

contracts

Граждански договори

Изготвяте граждански договори за всякакви дейности. Начислявате и изплащате суми по договори. Имате възможност за отчети, справки и рекапитулации по зададени от вас критерии.

work schedule

Работно време

Изготвяте графици на екипно или индивидуално ниво. Придобивате холистична представа за положения труд в организацията, след интегриране със система за контрол на достъпа. Достъп до детайлни справки.

invoice

Платежни документи

Автоматизирате платежните нареждания към бюджета, печат на нареждания за преводи, разписки и вносни бележки.

Имате нужда от допълнителна информация?