За нас

Визия, мисия и история

Помагаме на компаниите да управляват човешките си ресурси

През тези 30 години създадохме и предлагаме на бизнеса решение за управление на човешките ресурси, което да улеснява работата на мениджърите като автоматизира голям набор от процесите.

2003г.

Подсистема „Работно време“

От октомври 2003 г. започва проектирането на нова подсистема – „Работно време“ към Aladin. Навлизането на съвременни системи за заплащане на труда изискват:

  • почасово заплащане
  • пълна автоматизация при определяне на изработеното време, извънредния и нощен труд;
  • контрол на работното време;
  • максимално елиминиране на субективния фактор при определяне на реално изработеното време.

През януари 2004 г. новата подсистема „Работно време“ е реално внедрена  в 4-ри завода, като се използва SQL Server за съхранение на данните от системата за контрол на достъпа. Към октомври 2008 г. тя е внедрена в 38  организации.

2002г.

Златен медал в Пловдив

През 2002 г. Aladin е удостоен заслужено със златен медал и диплом на есенния международен панаир в Пловдив в отрасъл „Информационни технологии“. Най важният показател за достойнствата му са както отзивите на клиентите, така и на водещи системни интегратори у нас и в чужбина.

2001 г.

Лидер на пазара

В периода 1999 – 2001 г. на международните есенни панаири в Пловдив се установи, че работещ пълноценен софтуер за WINDOWS в сферата на управление на човешките ресурси, който да е конкурентен на Aladin няма.

През 1998 г. фирмата увеличава бързо свойте продажби в цяла България. Активно започва да действа представителството за Ловешка област – фирма “ФЕП – Ива” в лицето на Ива и Слави Спасови. Със своята всеотдайност те успяват да докажат в този регион, че Aladin е по-добър от сродните му програмни продукти и да ги подменят.

1997г.

Aladin за Windows

През 1997 г. стартира проекта за създаване на версия на Aladin, работеща в среда на WINDOWS. След реализацията му тя беше много добре приета на софтуерния пазар. През същата година започва да действа представителството на фирмата за Пловдивска област фирма “Деси-98” с управител г-жа Донка Щерева. Тя се наема с нелеката задача да започне разпространението и внедряването на току що създадената версия на Aladin за Windows. През тази година фирмата има вече нови представителства в Русе, Благоевград и Враца.

1990г.

Началото

Микрокомплекс е една от първите създадени частни софтуерни фирми в България от Владимир Зографски и Александър Алексиев. Тя започва своята дейност през юли 1990 г. Основният предмет на дейност е „Създаване, разпространение и внедряване на програмни продукти за автоматизиране на финансово-счетоводната дейност“.

Фирмата няма предшественик, който да наследява. Това не и е позволило да има някакъв първоначален капитал, освен човешкия ресурс и волята за успех. Първият компютър на Микрокомплекс е закупен с кредит за 2 500 USD. През първата година фирмата създава няколко програмни продукта, с които започва да излиза от анонимност. Eдин от тях е програмен продукт за ТРЗ. Първите клиенти през 1990 г. вече са налице – няколко организации в София и Плевен. Открива се и първото представителство на фирмата в гр. Бургас в лицето на г-жа Мария Миланова и нейната фирма “МиМ консулт”. Благодарение на нейния опит и рутина, пазара в Бургаска област бързо се разширява. И не само това. С нейната активност софтуера на Микрокомплекс получава известност дори и в други региони на България.

През следващите години фирмата усъвършенства постоянно своя софтуер. За това през 1995 г. фирмата взима решение изцяло да се отдаде на разширяването и усъвършенстването на своя софтуер за труд, работна заплата, заплащането на доходи от извънтрудови правоотношения и работата с персонала. В следствие на изпълнението на това решение, софтуерът получил вече името Aladin, започва да се налага на пазара и заема водещо място сред конкуретните софтуерни продукти за труд и работна заплата. Неговата актуалност и конкурентност се базира на перфектно поддържаната във фирмата информация за всички нормативни актове в областта на трудово-правните отношения в Република България. Трудово-правни консултации, внедряване, инженеринг, обучение и коректното отношение са нещата, които правят фирма Микрокомплекс желан партньор на пазара на информационни технологии в България.